Privacy Statement

Dit is de Privacy Statement van FLEXMO B.V. en alle aan haar gelieerde ondernemingen, statutair gevestigd te Wateringen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63445069, hierna te noemen: FLEXMO.
 
Bescherming persoonsgegevens
FLEXMO vindt uw privacy belangrijk. Wij verwerken uw persoonlijke gegevens die bij het bezoek aan onze websites worden ingevoerd conform de Wet bescherming persoonsgegevens. Door uw persoonlijke gegevens op onze websites in te voeren, gaat u er mee akkoord dat FLEXMO die gegevens in overeenstemming met deze Privacy Statement gebruikt.
 
Verwerking van persoonsgegevens
FLEXMO verzamelt alleen persoonsgegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn opgegeven door personen die onze website bezoeken. U kunt uw persoonlijke gegevens opgeven om informatie of diensten aan te vragen. FLEXMO gebruikt deze gegevens voor de ontwikkeling van producten en diensten en om klanten/bezoekers van nieuwe producten en diensten op de hoogte te houden. Indien u uw e-mailadres achterlaat, geeft u daarmee toestemming om uw e-mailadres te gebruiken voor verzending van digitale nieuwsbrieven en andere informatie, zoals aanbiedingen, oproepen voor de APK en bandenwissel, enquêtes, etc. Daarnaast kunnen de persoonsgegevens beschikbaar gesteld worden aan derden, waaronder de importeur, de met haar gelieerde ondernemingen, haar verkooporganisatie, bemiddelaars en/of aanbieders van verzekerings- en financieringsproducten in het kader van productinformatie, (directe)marketingactiviteiten, het doen van klantentevredenheids- en marktonderzoeken, het uitvoeren van terugroepacties, ondersteuning- en onderhoudsdoeleinden en andere (service-)diensten. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens gaat FLEXMO zorgvuldig te werk. Zij gebruikt alleen die gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening.
 
Inzage, correctie en verzet
U kunt schriftelijk een overzicht vragen van de persoonsgegevens die door FLEXMO zijn verwerkt. FLEXMO kan hiervoor een vergoeding vragen. Indien er onjuistheden in het overzicht staan, kunt u verzoeken deze gegevens te verwijderen, aan te vullen, aan te passen of af te schermen. Voorts kunt u schriftelijk aangeven geen (commerciële) informatie meer te willen ontvangen over producten en diensten van FLEXMO (Maaslandseweg 4, 2291 PH Wateringen, e-mail:info@flexmo.nl). FLEXMO zal een dergelijk verzoek altijd honoreren. Ten aanzien van overig gebruik van persoonsgegevens door FLEXMO, kunt u FLEXMO verzoeken dit gebruik c.q. deze verwerking te staken.
 
Wijzigingen
FLEXMO behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Controleer daarom regelmatig dit Privacy Statement.